Hoppa till sidans innehåll

Avgifter och desposition


Båtavgifter

  • Båtplats vid brygga för båt upp till 5 meter 2800kr (1) (2)
  • Båtplats vid brygga för båt över 5 meter 3000kr (1) (2)
  • Båtplats vid boj 2200kr (2) (3)
  • Eka/kanot/Jolle på land 500kr
  • Eka/jolle vid bryggfäste 500kr

1) Båtplats vid brygga kräver en deposition som erläggs avseende bryggan vid ett tillfälle. Depositionen uppgår till 10000kr och återbetalas vid utträde ur föreningen.

2) I avgiften ingår sjösättning och upptagning på föreningens aviserade tider. Vinteruppställningsplats på hamnplan till och med den 15 juni samt möjlighet att förvara mast i föreningens mastcontainer. Inga fasta tält/byggnader får uppföras på Hamnplan för vinterförvaring av båt.

3) Boj och förankring ingår ej i avgiften. Bojplats berättigar till plats för Jolle på land. 

 

Samtliga båtar och vagnar och master skall vara märkta med medlemsdekaler som erhålls av föreningen. Ägaren skall alltid ha sin båt försäkrad.

 

Deposition för innehav av båtplats 10000 kr

Du som får en båtplats som förstahandsanvändare måste betala en depositionsavgift som används för att bekosta bryggornas underhåll och förnyelse.

 

Nyckel köps för 400kr

Nyckel till föreningens klubblokal, bommar, mastförråd samt klubbstugan på Pellholmen kan köpas som medlem. Nyckeln är personlig egendom men får inte lånas ut.

 

Båt på land efter 15 juni 1700kr

För båt på land efter 15 juni utgår en avgift. Föreningen kan vid behov kräva att båten flyttas till anvisad plats inom 14 dagar. Om båt inte flyttats efter 14-dagar förbehåller sig föreningen rätt att flytta båten på ägarens risk. Båt på land skall av ägaren vara försäkrad.

 

Endast kranlyft 500 kr

Ett extra Kranlyft kan köpas separat av medlem i föreningen. 

 

Kranlyft för medlem med båtplats utan för av föreningen ej aviserad tid 200kr

Kranlyft för medlem utanför ej aviserad tid debiteras. Ägaren skall ha båten försäkrad.

 

Endast vinterförvaring på hamnplan 1500kr

Avgift för båt som enbart vinterförvars på hamnplan. Medlemskap i föreningen krävs.

 

Vinterförvaring i lada 2000kr

Uppställningsplats för vinterförvaring i ladan.

 

Hyra C55 per dag utanför Mjörn 500kr

Dygnshyra för lån av C55 som transporteras på trailer och bort från Mjörn. Medlemskap i föreningen krävs.

 

Avgift för närvarobefrielse vid arbetsdagar 500+500 kr

Som medlem i föreningen krävs av medlem närvaro vid Hamnöppning alternativt Hamnstängning samt ytterligare minst en arbetsdag/arbetspass utlyst av föreningen. Styrelsen måste får reda på din arbetsinsats för att du inte skall bli debiterad. Om medlem ej närvarar utgå avgift för närvarobefrielse.

 

Aktiv reparation av båtar i ladan 200kr/vecka

För att du skall kunna stå inomhus och göra exempelvis reparationer eller hantering av båtens bottenmålning har du möjlighet att hyra in dig på en ladplats för att göra arbetet miljösäkert/rent.

 

Jolleförvaring vintertid

För enmansjollar kostar det 500 kr och för tvåmansjollar 700 kr.

Uppdaterad: 02 MAJ 2018 10:18

Jolleverksamheten och föreningen stöttas av:

imagenwiyh.png

 Annons:

svenskasjo_250x450_anders_sbu1

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se

Postadress:
Alingsås SS - Segling
Lövekullevägen 29
44144 Alingsås

Besöksadress:
Lövekullevägen 29
44144 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0708141557
E-post: ordforande@alingsass...

Se all info