Medlemsmöte

  • lördag 20 april 2024
  • 12:30

Välkommen på ett extra medlemsmöte

Styrelsen kallar till extra möte för information om styrelseledamöternas roller samt för att utse valberedning.

Information om kajarbetena kommer också hållas.

Mötet hålls i samband med hamnöppningen.