Sjösättning och upptag

Sjösättning och upptag

 

Vid upptagning av båt skall dessa tvättat på föreningens Spolplatta belägen vid Mastkranen. Anläggningen består av en spolplatta med uppsamlingsränna i nedre ändan och som är ansluten till en pumpbrunn varifrån spillvattnet pumpas till uppsamlingsbehållare. 

Instruktion för användning: 

  1. Placera båten mitt på spolplattan.
  2. Tag fram högtrycksaggregatet och anslut det till vatten och strömuttag.
  3. Tag bort brunnslocket från pumpbrunnen. Kontrollera att pumpbrunnen är tom från regnvatten.  Om det finns regnvatten i pumpbrunnen, pumpa läns med pumpen enl. instruktion nedan. OBS! pumpa ut regnvattnet på marken och länsa det sista med en skopa. 
  4. Placera sänkpumpen (röd) i pumpbrunnen och se till att flottören är fri. Anslut strömkabeln. Anslut pumpslangen till en plastbehållare. Sträva efter att fylla behållarna en och en. Var vaksam på om behållaren börjar bli full; i så fall flytta slangen till en annan behållare. 
  5. TVÄTTA ENBART SKROVSIDORNA OCH BOTTEN. TVÄTTA SÅ SNABBT DET GÅR OCH SLÖSA INTE PÅ VATTNET DÅ VI BETALAR FÖR VARJE LITER SPILLVATTEN!
  6. Den som tvättar sist på dagen återställer högtrycksaggregatet och pumpen och låser förvaringsutrymmet samt ser till att anläggningen lämnas städad.