Avgifter

Här finns en sammanställning av klubbens viktigaste avgifter.

 

Typ Belopp
Medlemskap 700 kr
Familjemedlemskap 1000 kr
Stödmedlem 250 kr
Medlem, ungdom 500 kr
Köplatsavgift för båtplats (utan medlemskap) 400 kr
Bryggdeposition 10 000 kr
Bryggplats (andra hand utan deposition) 3 900 kr
Bryggplats för båt, mer än 5 m 3 500 kr
Bryggplats för båt under 5 meter 3 300 kr
Båt vid egen boj 3 000 kr
Eka eller jolle 900 kr
Jolle eller kanot på land 500 kr
Träningsavgift jolle, junior 600 kr
Träningsavgift jolle, junior med egen båt 450 kr
Båt på land efter 15 juni 1 700 kr
Vinterförvaring av båt 1 500 kr
Vinterförvaring av båt i lada 2 000 kr
Reparation av båt i lada 200 kr/vecka
Nyckel 400 kr
Hyra av klubbhus per dygn (enbart medlemmar) 1 500 kr
Förvaring av jolle, mindre jolle 500 kr
Förvaring av jolle, större jolle 700 kr