Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande
Kenneth Walker 
ordforande@alingsassegelsallskap.se

Kassör (se: kontaktuppgifter övriga funktioner)
Gunnar Boija
070-69 40 130
kassor@alingsassegelsallskap.se

Sekreterare
Bert Jan Reezigt
sekreterare@alingsassegelsallskap.se

Ledamot
Lars Andersson

Ledamot
Stina Farje

Ledamot
Kent Arvidsson
070-1907743

Ledamot
Arvid Bohlin
072-21 93 407