Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande
Åsa Holmqvist  
0708-14 15 57
ordforande@alingsassegelsallskap.se

Kassör
Gunnar Boija
070-69 40 130
kassor@alingsassegelsallskap.se

Sekreterare
Johan Lindqvist
070-95 15 401
sekreterare@alingsassegelsallskap.se

Ledamot
Hans Kretz 
0706-54 04 32

Ledamot
Eivind Claesson
0706-41 25 42

Ledamot
Kent Arvidsson
070-1907743

Ledamot
Arvid Bohlin
072-21 93 407