Kontaktuppgifter övriga funktioner

Här hittar du kontaktuppgifter till övriga funktioner i föreningen. Styrelsens kontaktuppgifter ligger på styrelsesidan.

Valberedning

Per-Olof Mannestedt (sammankallande)
Ola Silvdahl (ledamot)
Åsa Lindqvist (ledamot)
Maria Söderberg (suppleant)
 

Revisor

Kenneth Walker
 

Hamn

Kent Arvidsson
070-190 77 43
hamn@alingsassegelsallskap.se

Johan Adolfsson
0709-16 05 22

 

Klubbhus

Eva Selnert
klubbhus@alingsassegelsallskap.se

 

Pellholmen/Öar

Hans Kretz
0706-54 04 32
oar@alingsassegelsallskap.se

 

Hemsida

Susanna Adolfsson
web@alingsassegelsallskap.se