Båtplatser

Alingsås segelsällskaps hamn har båtplatser som erbjuds för uthyrning till föreningens medlemmar.

Eftersom vi är ett segelsällskap så har segelbåtar företräde till platserna. Grundare platser hyrs ut till motorbåtar. Du får vara beredd att betala en deposition (för närvarande på 10 000 kr) för platsen när kontrakts skrivs. Deposition betalas tillbaka när platsen sägs upp.

Arbetet i hamnen sker inom föreningsverksamheten och alla medlemmar och båtplatsinnehavare behöver hjälpa till i arbetsgrupper och vid arbetsmöten.

För närvarande har föreningen inga platser vid brygga lediga. Är du inte medlem så kan du ändå ställa dig i kö för en plats genom att betala köplatsavgift på 400 kr. Betald köplatsavgift medför inga rättigheter eller skyldigheter i klubben.

Uthyrning i andra hand sker genom föreningens hantering om sådant blir aktuellt och regleras av föreningens ordningsföreskrifter. Köplats gäller även här.

Båtplatsansvarig kontaktas via mailto:batplats@alingsassegelsallskap.se

Så här går det till:

  • Medlem anmäler sig i kön. Köplatsavgiften ska vara betald. Du behöver meddela båttyp och storlek samt behov av djup när du anmäler dig till kön.
  • När du kommit in i kön får du ett meddelande av båtplatsansvarig.
  • När en plats blir ledig skickar båtplatsansvarig ut ett erbjudande. Den som erbjuds platsen får några dagar på sig att svara och ev titta på platsen.
  • Är vi överens skickas ett kontrakt ut. Du skriver under och betalar in deposition (faktura kommer från föreningen) i enlighet med kontraktet. När detta är klart kan platsen disponeras.

Foto: Susanna Adolfsson