Traktor


Foto: Johan Lindqvist

Föreningen har en traktor som  är till för att flytta båtar och annat underhåll av fastigheter och ytor inom av Alingsås Segelsällskap arrenderat område. Traktorn parkeras i Smedjan.

Styrelsen har beslutat att traktorn endast får framföras av medlem som genomgått utbildning och blivit godkänd av föreningen utsedd handledare.

Traktorn får endast användas inom föreningens område. 

Nyckel finns i föreningens nyckelskåp i klubbhuset. 

Nuvarande handledare
Arvid Bohlin tfn 0722-193407
Andreas Lindh tfn 073-3196367

Skicka e-post till traktor@alingsassegelsallskap.se för att boka tid för utbildning.