Organisation

Alingsås segelsällskap bildades 1878 och är en ideell förening med lång tradition inom segling, så som namnet antyder.

Alingsås Segelsällskap har till ändamål att främja båtlivet med fokus på segling. Alingsås Segelsällskap skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Alingsås Segelsällskap är medlem i Svenska Båtunionen samt Svenska Seglarförbundet.

Alingsås Segelsällskap bedriver jolleverksamhet, kölbåtssegling och föreningsverksamhet.

I hamnen i Alfhem finns idag ca 125st bryggplatser, 20 tal bojplatser, sjö- och torrsättningskran, mastkran, spolplatta, klubbhus samt diverse förråd.

Alingsås Segelsällskap äger Norseskären samt Pellholmen där en klubbstuga finns tillgänglig för föreningens medlemmar.