Kallelse till årsmöte ASS lördag 25 mars 11:00-13:00

  • lördag 25 mars 2023
  • 08:00

Härmed kallar Styrelsen för Alingsås Segelsällskap till ett Årsmöte, lördagen den 25 mars klockan 11:00 i klubbstugan Alfhem.

Fika serveras efter mötet.

Se nedanstående länk:

Kallelse Årsmöte ASS version2

Röstberättigade vid årsmötet är de medlemmar som fyllt 16 år och erlagt medlemsavgift för 2023.