Kvällskappsegling kölbåt 18:00

  • torsdag 01 juni 2023
  • 08:00

Torsdag 1 juni 
Kvällskappsegling kölbåt enligt SRS och "trivselsegling".

Rorsmansmöte i klubbhuset 18.00.