Krav på kulkopplingar för båtvagnar

  • 29 sep 2023

Måttkrav för fastsättning av kulkoppling införs.

I samband med renovering av båtkärra/vagnmåste följande avstånd enligt bild säkerställas om kuldraget på traktorn skall kunna användas!

Krangruppen