Nyheter

Krav på kulkopplingar för båtvagnar

  • 29 sep 2023

Måttkrav för fastsättning av kulkoppling införs.

I samband med renovering av båtkärra/vagnmåste följande avstånd enligt bild säkerställas om kuldraget på traktorn skall kunna användas!

Krangruppen

Kontroll av båtvagnar

  • 17 sep 2023

Kontroll av båtvagnar

Vid en genomgång av de båtvagnar som finns på ASS område noterades att flera vagnar har skador eller svagheter som bör åtgärdas innan de används.