Kontroll av båtvagnar

  • 17 sep 2023

Kontroll av båtvagnar

Vid en genomgång av de båtvagnar som finns på ASS område noterades att flera vagnar har skador eller svagheter som bör åtgärdas innan de används.

Kontroll av båtvagnar.

Till i torsdags hade vi erbjudit våra båtägare hjälp med att inspektera deras båtvagnar innan upptagningen. Lite sent påkommet vilket resulterade att bara två båtägarekommit för att få hjälp.
Istället tog vi en runda och tittade på ett större antal av uppställda båtvagnar och kunde konstatera att de vanligaste svagheterna är

  • Skrovstöden svåra att justera eller är medroterande vid justering
  • Stödhjul alt. justerbart stöd i främre delen av enaxliga vagnar eller boggivagnar skadat eller saknas.
  • Ägarinfo saknas (de nya dekalerna vi fick i våras fungerar inte!)
  • Däck skadade (punktering, spruckna, för lite luft).
  • Rostskador i bärande strukturer
  • Dåliga svetsar
  • Dragstång klen eller böjd/skadad.
  • Snedsträvor i vagnens längsriktning klena eller saknas

Det är hög tid att ni kontrollerar samt, om så krävs, åtgärdar svagheterna på era vagnar.
I övrigt gäller att ni följer de anvisningar som återfinns i dokumentet ”Båtägarens ansvar" som återfinns på ASS hemsida!

Hamngruppen/Krangruppen