Avfallshanteringsplan

  • 10 dec 2023

Avfallshanteringsplan

Enligt Transportstyrelsens förordning 2023:12 ska Alingsås Segelsällskap redovisa en avfallshanteringsplan till kommunen. Vi vill därför förtydliga vilka regler som gäller.

Allt hushållsavfall ska lämnas i de kärl som finns i och utanför klubbhuset. Om ni har önskemål om förbättringar av hanteringen av hushållsavfall går det bra att framföra det till styrelsen.

Alingsås Segelsällskap saknar anordning för tömning av fasta toaletter i båtarna. Portabla toaletter kan tömmas i toaletterna i klubbhuset. Om hamnanvändarna exempelvis lämnar toalettavfall i naturen eller dumpar det i sjön så kan påföljder tillfalla hamnvärden/föreningen som hyr ut hamnplatserna. Om ni har önskemål om toatömningsstation eller andra frågor kring avfallshanteringen kan ni vända er till styrelsen.

Alla oljeutsläpp eller liknande föroreningar ska omedelbart tas om hand. Alla utsläpp ska anmälas direkt till Räddningstjänsten och stoppas. Från och med 2024 finns oljelänsar att tillgå i anvisad lokal.

God Jul och Gott Nytt År Hälsar Styrelsen